Mavzu.my1.ru
+998902249966


Tarix millatlarni o'tmishini, taroqqiyotini hamda tanazzulining
sabablarini o'rganadigan ilimdir.
Samarqand shahar: 8(3662)2345386 +998902249966

Sayt menyusi


Samarqand


Sаmаrqаndning tаriхiy vа аrхitеkturа yodgоrliklаri

 • Qаdimgi Аfrоsiyob mаnzilgоhlаri(e.а.8аsr)
 • Ulug`bеk оbsеrvаtоriyasi (1428-1429)
 • Shоhi Zindа аrхitеkturа аnsаmbli
 • Hаzrаt Хizr mаsjidi (19аsr o`rtаlаri)
 • Bibiхоnim mаsjidi (1399-1404)
 • Ulug`bеk mаdrаsаsi (1417-1420)
 • Shеrdоr mаdrаsаsi (1619-1635/36)
 • Tillа Qоri mаdrаsаsi (1647-1659/6
 • Chоrsu bоzоri (18 аsr охiri)
  Bibiхоnim mаqbаrаsi
 • Ruхоbоd mаqbаrаsi (1380yillаr)
 • Оq-sаrоy mаqbаrаsi (1470)
 • Go`ri Аmir (1404)
 • Nаmоzgоh mаsjidi (17аsrlаr)
 • Ishrаt Хоnа mаqbаrаsi (1464)
 • Хоjа Аhrоr аnsаmbli (15-20 аsrlаr)
 • Cho`pоn Оtа mаqbаrаsi (1430-1440)
 • Хоjа Аbdu Dоrin qаbristоni (15-19 аsrlаr)

Mp3


Bizning savolSavolga javobni dj-azamat.com@mail.ru
ga yuboring.
Statistika

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Yadullayev AzamatIvan Grozniyning qaysi siyosati teror deb atalgan?
[Natija · Arxiv savollar]
Javoblarв: 2920


1861-1878-yillarda Italiya qiroli kim edi?
[Natija · Arxiv savollar]
Javoblarв: 1927F.Garsia Lorka qaysi yillarda yashab utgan?
[Natija · Arxiv savollar]
Javoblarв: 12491920-iyunida Vengriya qanday shartnoma imzolaydi?
[Natija · Arxiv savollar]
Javoblarв: 1848
Главная » 2010 » Март » 10 » TEST SAVOLLARI 10-SINF
13:39
TEST SAVOLLARI 10-SINF
Test topshiriq
1. Shtrezemaning dasturi qanday mazmundan iborat edi?
A) Germaniya g’arb davlatlari bilan yarashish yo’lini qidiradi
B) Sharqda esa o’zining azaliy hududlarini qaytarib berilishini talab qiladi
C) Fransiyadan Rurni qaytarib olishni istardi
D) Germaniya g’arb davlatlari bilan yarashish yo’lini qidiradi, Sharqda esa o’zining azaliy hududlarini qaytarib berilishini talab qiladi
2. Gustav Shtrezemanning asosiy yutug’i nimada edi?
A) Germaniyadagi monopoliyalarni birlashtira olganligida
B) Lokarno bitimi
C) AQShdan sarmoya undira olganligi
D) Fransiya bilan bitim tuza olganligi
3. Daues rejasi qanday reja bilan olmashtirildi?
A) Yung rejasi B) «Mayn Kampf» rejasi
C) «Shinn feyn» rejasi D) Shtrezeman rejasi
4. . Fashizm partiyasi qachon va qayerda vujudga keldi?
A) 1918--yil Berlinda B) 1919--yil Kensbergda
C) 1919 -yil Myunxen shahrida D) 1920--yil Drezdenda
5. Fashizm so’zi qanday ma’noni anglatadi?
A) birlashma B) uyushma
C) kollektiv D) ittifoq
6. Germaniya natsional-sotsialistik ishchi partiyasi necha banddan iborat dasturni qabul qildilar?
A) 10 banddan B) 15 banddan
C) 20 banddan D) 25 banddan
7. Natsistlar dasturi barcha nemislarni bir davlat ostiga Buyuk Germaniyaga birlashtirishni talab qilardi. Bu hududlarga qayerlar kirardi?
A) Chexoslovakiya va Avstriya, Belgiya, Gollandiya, Boltiqbo’yi, Polshaning bir qismi
B) Polshaning bir qismi,Serbiya hududi
C) Belgiya, Gollandiya, Boltiqbo’yi, Ukrainaning bir qismi
D) Polshaning bir qismi, Bolgariyaning bir qismi
8. 1923 -yilda yirik sanoatchi G. Stinnes-ning mablag’iga fashizm yo’nalishidagi qanday gazeta nashr qilingandi?
A) «Fyolkisher Beobaxter» B «Mayn Kampf»
C) «Daych» D) «Germaniya reyxi»
9. XX asr 20-yillarining birinchi yarmida Germaniyada qanday guruhlar tashkil qilindi?
A) SS B) hujumkor guruhlar
C) SA D) SD
10 . Gitler Bavariyada qachon davlat to’ntarishi qilishga urindi?
A) 1919--yil iyunda B) 1920--yil yanvarda
C) 1923 -yil 9 -yanvarda D) 1930--yil mayda
11.Hujumkor guruh tashkiloti 1924--yilda qanday rangdagi askarlik kiyimlarini kiyib oldilar?
A) qora B) ko’k
C) yashil D) jigarrang
12. Hujumkor guruhlarning vazifalari nimalardan iborat edi?
A) fashistik g’oyani o’rnatish
B) «natsional-sotsializm dushmanlarini» jismonan yo’q qilish
C) dunyoni oriylashtirish
D) keng hududlarga ega bo’lish
13. 1929-1932--yillardagi inqiroz davrida Germaniyada ishsizlar qanchaga yetdi?
A) 7 millionga B) 8 millionga
C) 9 millionga D) 11 millionga
14. Germaniya sanoatining barqarorlik-yillaridagi o’sishi deganda qaysi-yillar tushiniladi?
A) 1922-1925--yillar B) 1925-1927--yillar
C) 1924-1929--yillar D) 1927-1932--yillar15. 1928 -yildagi saylovlarda Germaniyada tuzilgan «Katta kaolitsiya»ga qaysi partiyalar kirdi?
A) Sotsial-demokratlar partiyasi, katolik markaz
B) Nemis milliy partiyasi
C) Germaniya Natsional-sotsialistik ishchi partiyasi va GKP
D) Sotsial-demokratlar partiyasi, katolik markaz, Nemis milliy partiyasi
16. 1928--yil maydagi saylovlar natijasida Germaniya kansleri etib kim saylandi?
A) G.Myuller B) Gustav Shtrezeman
C)Adolf Gitler D) Genrix Bryuning
17. Nemis milliy partiyasi kimlarning manfaatini ifodalar edi?
A) mulkdor tabaqalar, birinchi galda yirik sanoat magnatlarining manfaatini
B) nemis burjuaziyasini
C) fashistlarni
D) xalq manfaatini
18. 1930--yil 1-aprelda prezident P.Gindenburg reyxkansler qilib kimni tayinladi?
A) Adolf Gitlerni B) Genrix Bryuningni
C) Gustav Shtrezemanni D) I.Gebbelsni
19. Germaniyada 1930, 1931, 1932 -yillarda nechtadan dekretlar chiqarildi?
A) 5 ta, 44 ta, 66 ta B) 10 ta, 30 ta, 45 ta
C) 12 ta, 35 ta, 55 ta D) 3 ta, 15 ta, 25 ta
20. Reyxstag 1932--yilda nechta qonun chiqardi?
A) 3 ta B) 5 ta C) 7 ta D) 10 ta
21. Davlat qancha hissadorlik jamiyatining faoliyatida ishtirok etdi?
A) 350 ta B) 400 ta
C) 583 ta D) 485 ta
22. 1930--yilda Gerimaniyada qanday ittifoq tuzildi?
A) «Qizil diktatura» B) Fashistlarga qarshi aksiya
C) Fashistlarga qarshi kurash ittifoqi D) Baronlar kabineti
23. Gitlerning namoyishlariga ishchilarning qanday otryadlari faol qarshilik
ko’rsatdilar?
A) «Fashizmga qarshi aksiya» B) «Qizil jangchilar ittifoqi»
C) «Qizil diktatura» D) «Uchunchi reyx»
24. 1932-yil mayida qanday qaror qabul qilindi?
A) «Fashistlarga qarshi aksiya» B) «Qizil jangchilar ittifoqi»
C) «Ish tashlash to’g’risida» D) Natsistlar partiyasini tuzish
25. Reyxstagga saylovlarda GKP uchun qancha kishi ovoz berdi?
A) 3 million B) 3,5 million
C) 4,6 million D) 5 million
26. 1932 -yil 30- mayda Bryuning vazifasidan chetlashtirilgandan keyin uning o’rniga kim tayinlandi?
A) Ernest Telman B) G.Myuller
C) Gindenburg D) Frans fon Papen
27. «Baronlar kabineti» deb nom olgan hukumat tarkibiga kimlar kiritildi?
A) Prezident o’g’li
B) A.Gitler va Gindenburg
C) Birinchi jahon urushi-yillarida nom chiqargan bir nechta harbiy arboblar
D) Prezident o’g’li, Birinchi jahon urushi-yillarida nom chiqargan bir nechta harbiy arboblar


28. Minglab odamlarni shturmchilarning otryadlariga ¸yozilishiga nima majbur qildi?
A) ishsizlik
B) A.Gitlerning chaqirig’i
C) ularga bosib olinadigan yerdan katta ulush va’da qilinganligi
D) ularning to’liq davlat tomonidan ta’minot bilan ta’minlanishi
29. 1932--yil iyulda reyxstagga bo’lgan saylovlarda natsistlar uchun saylovchilar qancha ovoz berdi?
A) 30% B) 35% C) 37% D) 40%
30. Gitlerning o’z homiylari bilan birinchi uchrashuvi qachon bo’lib o’tdi?
A) 1932--yil 27- yanvarda B) 1930--yil mayda
C) 1932--yil mayda D) 1930 -yil sentabrda
31. Homiylari bilan bo’lgan uchrashuvdagi nutqini Gitler qanday so’zlar bilan tugatdi?
A) «Demokratiya-ahmoqlar» ishi
B) «Biz Germaniyada marksizmning ildizini quritishga qaror qildik
C) «Oq irq Yer kurrasida yashovchi boshqa barcha xalqlarni o’ziga
bo’ysindirishi lozim»
D) «Demokratiya-ahmoqlar» ishi, «Biz Germaniyada marksizmning ildizini quritishga qaror qildik
32. Amerikaning avtomobil qiroli Genri Ford Gitlerni qachondan boshlab mablag’ bilan ta’minlay boshlagan edi?
A) 1920 -yildan B) 1922--yildan
C) 1923 –yildan D) 1925--yildan
33. 1938 -yilda hokimiyat cho’qqisida bo’lgan paytda Gitler G.Fordni qanday orden bilan mukofotladi?
A) Buyuk Germaniya ordeni bilan B) Qizil Xoch ordeni bilan
C) Katta Xoch ordeni bilan D) Qora Krest ordeni bilan
34. 1932--yil noyabrdagi yangi saylovlarda fashistlar qancha ovoz yo’qotdilar?
A) 2 million B) 2,3 million
C) 2,5 million D) 3 million
35. Gindenburg Gitlerni qachon Germaniyaning reyxskansleri qilib tayinladi?
A) 1932 -yil noyabrida B) 1933--yil 4 -yanvarda
C) 1933 -yil 30 -yanvarda D) 1933--yil iyulida
36. «Plebissit» so’zining ma’nosi nima?
A) hukumat rahbari B) xalq ahdu qarori
C) yo’ldosh, hamfikr D) qatnashuv, uyushma
37. Germaniyada umumxalq plebissiti qachon o’tkazildi?
A) 1933--yil iyulida B) 1933--yil 23- fevralda
C) 1934-yil 30- iyunda D) 1934--yil 2- avgustda
38. «Uchinchi reyx» iborasi birinchi marta kim tomonidan qo’llanilgan?
A) Gitler B) Vilgelm C) fon Papen
D) nemis baynalmilalchi-yozuvchisi Meller van der Bruk
39. Qachonga kelib muxolif marralarda turgan barcha tashkilotlar yo’q qilindi?
A) 1932--yilga kelib B) 1933--yil oxiriga kelib
C) 1934 -yil boshida D) 1935--yil boshiga kelib
40. Natsistlar partiyasidagi Gitlerning bosh raqibi…..
A) SA qo’mondoni Ernst Rem B) Kansler fon Shleyxer
C) Frans fon Papen D) Ernest Telman
41. «Uzun pichoqlar tuni» nomini olgan voqea qachon bo’lib o’tdi?
A) 1933--yil 23- fevralda B) 1933--yil mart oyida
C) 1934 -yil 30- iyunda D) 1934 -yil 2 -avgustda

42. Natsistlar partiyasidagi Gitlerning bosh raqibi kim edi?
A) SA qo’mondoni Ernst Rem B) Genrix Gimler
C) K.Ferenbax D) V.Myuller
43. Gitleryugend so’zining ma’nosi nima?
A) Gitlerning fashistlar Germaniyasidagi unvoni
B) 1926-1945 -yillar Germaniyadagi fashistlarning yoshlar tashkiloti
C) 1871-1945--yillarda Germaniyadagi hukumat rahbari
D) umumxalq muhokomasi
44. Germaniyada nechta konsetratsion lagerlar barpo etilib, ularda qancha odam yo’q qilingan?
A) 15 ta, 10 million odam B) 12 ta, 15 million odam
C) 8 ta, 12 million odam D) 10 ta,13 million odam
45. Birinchi konslager qayerda barpo etilgan edi?
A) 1933 -yil Berlinda B) 1933--yil Veymar yaqinida
C) 1934 -yil Daxuada D) 1935--yil Bonnda
46. Natsizm qaysi xalqni to’liq qirib tashlashning maxsus dasturini ishlab chiqqan edi?
A) slavyanlarni B) polyaklarni
C) yahudiylarni D) fransuzlarni
47. Natsistlarning siyosatiga ko’ra yahudiylarni qanday huquqdan mahrum etdilar?
A) mashina minib yurish huquqidan B) bosh kiyim kiyish huquqidan
C) teatrlarga kirish huquqidan D) idoralarda ishlash huquqidan
48. Maxsus dastur («xolokast» yakuniy qaror) ning amalga oshirilishi natijasida Yyevropada qancha kishi qirib tashlandi?
A) 10 million yahudiy B) 5 million slavyan
C) 6 millondan ortiq yahudiy D) 20 million rus
49. Maxsus dasturning ijrochilaridan birini aniqlang?
A) SS gruppenfyureri, Chexoslovakiya gaulyayteri Karl Frank
B) SS boshlig’i Genrix Gimler
C) A.Gitler D) V.Myuller
50. Davlatda oziq-ovqatning tanqisligini ro’kach qilib, Gitler samarali mehnatga noqobil bo’lgan barcha kasallar va qariyalarni hamda davlat va xususiy ruhiy shifoxonalardagi bemorlarni qirib tashlash buyrug’i natijasida qancha kishi qirib tashlandi?
A) 200 ming kishi B) 250 ming kishi
C) 275 ming kishi D) 300 ming kishi
51. Natsizmning asosiy g’oyasi nima edi?
A) yahudiy xalqini yer yuzidan supirib tashlash
B) sovet tuzumini yanchib tashlash
C) slavyan xalqlarini qirib tashlash
D) Germaniya xalqi uchun hayotiy kenglikni ta’minlash
52. Natsistlar siyosati natijasida Germaniyadan qanchaga yaqin olimlar yozuvchilar, rassomlar, artislar quvg’in qilindi?
A) 2000ga yaqin B) 2,5 ming atrofida
C) 5 mingga yaqin D) 4 ming atrofida
53. Qachondan boshlab yoshi 18 dan 25 gacha bo’lgan yoshlar uchun ikki-yillik ko’ngilli mehnat majburiyati joriy etildi?
A) 1932--yil apreldan B) 1933--yil maydan
C) 1933--yil iyundan D) 1935--yil 16 martdan


54. Germaniyada umumiy harbiy majburiyat to’g’risidagi qonun qachon qabul qilindi?
A) 1934--yil fevralda B) 1934--yil avgustda
C) 1935--yil 16 martdan D) 1935--yil maydan
55. Germaniya iqtisodiyotida mamlakat sanoatining asosini tashkil qiluvchi nechta yirik sanoat konserni yetakchi o’rinni egallardi?
A) 25 ta B) 27 ta C) 30 ta D) 36 ta
56. Qaysi-yili qanday qonun asosida iqtisodiyotni davlat tomonidan boshqarishning yangi tizimi joriy etildi?
A) 1934-yil fevralda «Iqtisodiyotning uzviy qurilishini tayyorlash to’g’risida»gi qonun asosida
B) 1934 -yil 20 -yanvardagi «Milliy mehnatni tartibga solish to’g’risida»gi qonunga ko’ra
C) 1936 -yil mayda «Harbiy sanoat korxonalarini takomillashtirish to’g’risida»gi qonunga ko’ra
D)1935-yil martda "Sanoatni rivojlantirish to’g’risida”gi qonunga ko’ra
57. Qachon natsistlar rahbariyati butun iqtisodiyotni urush yo’nalishiga o’tkazishning 4-yillik rejasini ishlab chiqdi?
A) 1934--yil fevralda B) 1935--yil bahorida
C) 1936--yil yozida D) 1937--yil iyunida
58. Qachonga kelib Germaniya po’lat va cho’yan ishlab chiqarishda dunyoda ikkinchi o’ringa chiqib oldi?
A) 1927--yilda B) 1928 -yilda
C) 1929-yilda D) 1930 -yilda

Просмотров: 5301 | Добавил: aza | Рейтинг: 3.6/9
Всего комментариев: 3
3 Ennie  
That was a wonderful find Tim and I shall look forrawd to watching its progress. One question however, do you sleep and eat as well as quilt!!!

2 Fernando  
Salut Yanouch fe9licitations,Par contre, tu diaevrs mettre en ligne quelques planches de cet album. Histoire de nous alle9cher un peu.Personne n’ache8te de de BD les yeux ferme9.A+

1 Rap The Best  
Adim Javoblari qani buni vay

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Dutch House Music

Dj AzA ProductioN

скачаем и послушаем...! 

www.djazaproduction.fo.ru

Sportlar tarixi


Futbol


Futbol(ingl. «foot» — oyoq, «ball» — toʻp) — sport oʻyini. Oʻyindan maqsad toʻpni raqib darvozasiga kiritish. Bunga har bir jamoadagi darvozabon xalaqit berishga intiladi, unga oʻz darvozasi yaqinidagi jarima maydonchasi ichida toʻpga qoʻl bilan teginish ruxsat etilgan. Boshqa barcha oʻyinchilarga, shuningdek oʻz jarima maydonchasidan tashqariga chiqqan darvozabonga ham bunday huquq berilmagan.

Toʻp uchun kurashda chalib yiqitish, raqibga zarba berish kabi kuch ishlatishlar taʼqiqlanadi. Agar oʻyinchi toʻpga qoʻlidan tashqari tanasining istalgan boshqa yeri (odatda oyogʻi) bilan istalgan vaqtda zarba bera oladigan holatda boʻlsa, oʻyinchi toʻpni egalladi, deb hisoblanadi

BoksMushtumli kurashni tasvirlovchi suratlar va hujjatlar tarixi eramizdan avvalgi 3-ming yillikka borib taqaladi[1] (Iroqda mushtli kurash haqida eslatuvchi 7 ming yil yoshli tosh lavha topilgani haqida iddao ham mavjud).[2] Qoʻlqopli janglar haqida hikoya qiluvchi eng qadimiy manbalar Minoy Kritida topilgan (eramizdan avvalgi 1500-yil).[1]

Qadimgi Yunonistonda bunday janglar pigme, deb atalgan va EA 688-yilda Olimpiya Oʻyinlariga kiritilgan. Ishtirokchilar charm qoʻlqop kiyib kurashishgan. Qadimgi Rimda gladiatorlar qilichbozlikdan tashqari shunday mushtumli janglarda ham qatnashishardi. Keyinchalik bu kurash Rim oqsuyaklari orasida ham tarqalib ketdi, biroq imperator Oktavian Avgust bunga chek qoʻydi. Ancha vaqt oʻtib, eramizning 500-yilida bu kurash Buyuk Teodorix tomonidan diniy sabablarga koʻra taqiqlandi, lekin bu taqiq katta ta'sir ko'rsatmadi.

Zamonaviy boks XVIII asrda shakllana boshladi. 1743-yilda Jack Broughton bokschilarni oʻlimdan asrash uchun qoidalar (beldan pastga urmaslik, yiqilgan raqibga tegmaslik kabi) kiritdi. 1867-yili John Graham Chambers tomonidan yangi qoidalar eʼlon qilindi. XX asrda xalqaro boks tashkilotlari (WBA, WBO, IBF, WBC) tuzildi.

Yodingda bo'lsin


Islom Karimov
"Tarixsiz kelajak yo'q"


Izlash

Taqvim
«  Март 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

0
Arxiv

nwEnt18


TesT

[03.02.2010]
MP3 (1)
[08.02.2010]
IX – XI asrlarda Fransiya. (0)
[08.02.2010]
SOMONIYLAR (0)
[08.02.2010]
Buyuk Ipak yo"li (0)
[08.02.2010]
Amir temur (2)
[08.02.2010]
Mirzo Ulug'bek (1)
[08.02.2010]
Alisher Navoiy (1)
[09.02.2010]
TESTLAR (0)
[09.02.2010]
O'zbekiston tarixidan testlar (2)
[10.02.2010]
Ilk o’rta asrlarda vatanimizning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayoti. (3)

Samarqand shahar Bog'ishamol tumani Said mahalla Ming tut ko'chasi 88A uy.
Tel:(83662)2345386
+998905022342
Yadullayev Azamat